Fundacja Turystyki Niepełnosprawnych

„Poszerz ofertę – zmniejsz bariery” Niepełnosprawny turysta na Podkarpaciu

SwissContributionProgramme_logo copy
Projekt „Poszerz ofertę – zmniejsz bariery” Niepełnosprawny turysta na Podkarpaciu współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

alpykarpatom

 

logo                               Drukowanie         Alpy-Karpatom_2_PANTONE_485